Sterilasie van papies

LNR-Infruitec-Nietvoorbij’s se gamma bestralingsfasiliteit is hoogs geskik vir die sterilisering van vrugtevlieë. Alle vrugtevlieë wat vir loslating bestem is, word in die papie stadium met ‘n dosis van 90 Gy bestraal. Elke groep papies het ‘n bestralingsdosis-aanwyser wat verifieër dat ‘n minimum dosis van 90 Gy toegedien is.

Sterilisasie van mannetjie papies met bestraling

Steriliteit in die konteks van steriele insek tegniek (SIT)

Indien mannetjie vlieë te veel bestraling ontvang, beskadig dit hul vermoë om behoorlik met wilde wyfies te paar. Die bestralingsbehandeling van vrugtevlieë vir ‘n SIT program is derhalwe ‘n kompromie om te voorkom dat die mannetjies ‘n te hoë dosis bestraling ontvang en sodoende nie in staat is om effektief met die wilde mannetjies te kompeteer of met die wilde wyfies te paar nie.

Die mannetjies wat losgelaat word is nie, en kan nooit, 100% steriel wees nie, vir die redes hieronder. Mannetjies vlieë losgelaat deur Fruit Fly Africa is gemiddeld 99% steriel; hierdie mannetjies sal egter nie die sukses van die SIT program benadeel nie..

  • Om doeltreffend te wees in ‘n SIT program, moet mannetjie Medvlieë wat met bestraling behandel is in staat wees om effektief in die veld met wilde, onbestraalde mannetjies te kompeteer, d.w.s. bestraalde mannetjies moet behoorlik kan vlieg, met sukses wyfies vind, ‘n komplekse paringsprosedure uitvoer, met die wyfie paar, en uiteindelik voldoende steriele sperma in die wyfie plaas sodat sy nie vrugbare eiers lê nie. Afhangende van die dosis, sal bestraling tot ‘n groter or mindere mate die vermoë van die mannetjies beperk om te kan kompeteer.
  • Om medvlieë ten volle te steriliseer sodat 100% van hulle 100% steriel sal wees, vereis ‘n bestralingsdosis wat so hoog is dat hulle nie die vermoë sal hê om enige van bogenoemde aksies uit te voer nie, indien hulle dit enigsins kan oorleef.
  • Die bestralingsdosis wat in ‘n SIT program verkies word is een wat hoog genoeg is om ‘n absolute minimum moontlikheid te verseker dat die mannetjies vrugbare sperma kan oordra, maar nogtans laat dit die mannetjies toe om suksesvol wyfies te vind en te paar. Hierdie is die beginsel wat in alle SIT programme regdeur die wêreld aanvaar en toegepas word.
  • Die bestralingsdosis regdeur die wêreld vir Medvlieg SIT varieer van program tot program, en is gewoonlik tussen 90 Gy en 120 Gy. Die hoë dosis word gewoonlik toegepas in uitwissingsprogramme. Die Suid-Afrikaanse SIT program is tans ‘n onderdrukkingsprogram.
  • Die minimum steriliteit van mannetjie Medvlieë in SIT programme word voorgeskryf in ‘n internasionale SIT Gehaltebeheer Handleiding as 95%. Mannetjie vlieë wat tussen 95 en 99% steriel is sal nie outomaties ‘n wilde nageslag tot gevolg hê nie.
  • Sou enige wilde wyfie met ‘n mannetjie paar wat tussen hierdie steriele vlakke is enige vrugbare eiers lê, sal dit besonder laag wees, en selfs minder eiers sal uitbroei. Indien enige eiers wel uitbroei, sal die groter meerderheid van die larwe, indien nie almal nie, doodgaan voordat hulle volwassenheid bereik. Enige volwase vlieë wat uit hierdie eiers mag ontstaan, sal meestal 100% steriel wees, of byna so, of nie in staat is om suksesvol te paar nie.
  • Die SIT Africa fasiliteit gebruik ‘n 90 Gy bestralingsdosis in ooreenstemming met die advies van ‘n buitelandse SIT kundige, met die doel om groter mannetjie kompetisie in die veld te verseker. Proewe wat onlangs uitgevoer is by Fruit Fly Africa om 90 Gy met 110 Gy te vergelyk het getoon dat mannetjies meer as 95% steriel is met 90 Gy; die gemiddelde steriliteit in 2012 was 99%. Enige moontlikheid van vrugbaarheid by hierdie mannetjies word dus uitgekanselleer deur die toename in hul vermoë om met die wilde mannetjies in die veld te kompeteer.
  • Die hoeveelheid vrugskade wat moontlik deur FruitFly Africa se mannetjies veroorsaak kan word is dus minimaal en onbeduidend in die SIT program en dit beïnvloed derhalwe ook nie die koste-effektiewe produksie van vrugte nie.