Voordele van Steriele Insek Tegniek

SIT hou vele voordele in: laer vrugteverbouingskoste, hoër vrugvolumes per lugvrag vervoer, laer waarskynlikheid van ‘n verbod op handelsverkeer, internasionale aansien, afname in uitvloei van kapitaal om duur plaagdoders te koop, toename in buitelandse wissels, infrastruktuur en kapasiteitsbou, tegnologie-oordrag, opleiding, en die koste-effektiewe en omgewingsvriendelike veilige beheer en uitwissing van vrugtevlieë.

Daarbenewens sal steriele insek tegniek:

  • Die gehalte en volume van vrugteverbouing verbeter terwyl dit verbruik van plaagdoders verminder en plaagbestuur bevorder
  • Hulpbron-beperkte boere en gemeenskappe in ‘n SIT gebied in staat stel om vrugtevliegvrye, plaagdodervrye vrugte te kweek vir tuisverbruik en om vrugteverbouing te bevorder verder as bloot bestaansvlakke.
  • ‘n Stabiele omgewing te skep wat bevorderlik is vir diversifikasie van oeste.
  • Vrugteprodusente en uitvoerders in staat stel om aan streng internasionale sanitêre en fitosanitêre standaarde te voldoen om sodoende bestaande uitvoermarkte te behou en vir toetrede tot nuwe markte te kwalifiseer
  • Nuwe werkgeleenthede in die landbou en verwante bedrywe te skep
  • Geleenthede te skep vir verdienstelike studente om navorsingslidmaatskap te verdien
  • Voedselverskaffing te beskerm en volhoubare hulpbrongebruike te bevorder deur veilige omgewingsvriendelike plaagdoders en hoër vrugteproduksie
  • Koalisies te bou, beide nasionaal en internasionaal: regering, bedryf, kommersiële en hulpbron-beperkte boere, akademia en internasionale organisasies.