Navorsing en Ontwikkeling

Fruit Fly Africa poog deurlopend om die teelprosedures en kostes doelmatig te verbeter. Om dit moontlik te maak het sommige personeellede deur IAEA befondsing na ander SIT programme gereis om uit hulle ondervindinge te leer. Verskeie verbeterings in die teelprosedures is ondersoek, en di├Ę wat vir die Suid-Afrikaanse situasie geskik is, is ge├»mplementeer. Sommige van die meer onlangse verbeterings sluit in:

  • Ondersoek na alternatiewe larwe dieete
  • Verbetering in die doeltreffendheid van eier insameling
  • Verlaging in eierkeuring van larwe teelmedium
  • ‘Beginner pakke’ vir larwe teeling
  • Meer doeltreffende bestralingsdosisse