Sanitasie en gasheerplantbestuur

Sanitasie

SIT is’n geïntegreerde strategie; steriele vrugtevlieë kan nie die werk alleen doen nie. Sukses met ‘n SIT program is aangewese op die handhawing van ‘n hoë verhouding steriele mannetjies tot wilde mannetjies in die veld, ten einde die kans te verminder dat ‘n wilde mannetjie met ‘n wilde wyfie paar.
Goeie boord en wingerd higiëne is noodsaaklik in enige vrugtevlieg program. Vrugte wat op die grond geval het bevat dikwels vrugtevlieg eiers of larwes wat bydra om infestasie in boorde en wingerde te handhaaf. In wingerde sal vrugtevlieg-larwes hul ontwikkeling in “na-trossies” voltooi namate hulle uitdroog en rosyntjies word. Groen vrugte wat vroeg in die seisoen van bome gestroop word kan nie later as vrugtevlieg gashere dien nie. Goeie higiëne in huistuine is ook noodsaaklik, aangesien huistuine dien as die hoof broeiplek van vrugtevlieë regdeur die jaar.

Swak sanitasie in ‘n plaas vrugtetuin

Verwyder alle vrugtevlieg geïnfesteerde vrugte, en vrugte wat afgeval het en vernietig dit (b.v. deur dit te verpulp, of in swart plastieksakke in die son te los), of ten minste 1 m diep te begrawe. In wingerde, is “na-trossies” ‘n hoofbron van her-infestasie en moet verwyder word. Spesifieke aandag moet geskenk word aan huistuine. Vrugtebome wat vrugte het wat nie gebruik kan of gaan word nie, moet heeltemal van hul vrugte gestroop word voordat hulle ryp word en aantreklik word vir vrugtevlieë.

Perskebomet in ‘n plaastuin wat afgesaag is vir die vrugtevliegprogram

Gasheerplant bestuur

Die grootste bron van vrugtevlieg populasies is van infestasie van vrugte in tuine, verwaarloosde boorde en wingerde, en alternatiewe gashere in b.v. munisipale gebiede en in die veld. Tensy hierdie gasheerplante en hul liggings bepaal en behoorlik bestuur word, sal vrugtevlieg populasies nooit voldoende afneem nie. Vrugtevlieë broei selfs in klein bessies – dit is dus krities noodsaaklik dat alle potensiële gashere en broeiplekke so ver moontlik geïdentifiseer en vernietig word.

Verwyder, dien lokaas toe of stroop vrugte van alle geïdentifiseerde vrugtevlieg gasheerplante. Vrugtebome in huistuine waarvan die vrugte nooit bruikbaar is nie weens vrugtevlieg infestasie moet eerder afgesaag word.

Vrugte wat van enige van hierdie gasheerplante versamel word, moet behandel word soos hierbo beskryf in sanitasie.

Doeltreffende gasheerplantbestuur en sanitasie moet volgehou word na steriele vrugtevlieg loslatings begin het. Enige vrugte, wild, huishoudelike of kommersieël, waarin vrugtevlieë kan broei, sal ‘n wesentlike bedreiging inhou vir die sukses van die SIT program.

Afgevalle vrugte kan versamel word en in verseëlde kunsmis-sakke geplaas en in die son vir ‘n paar dae gelos word

Die rol van huistuine in vrugtevlieg populasie dinamika

Groot vrugtevlieg populasies word slegs vir ‘n beperkte tyd van die jaar in kommersiële boorde en wingerde gevind – vanaf net voor rypwording tot na-oes.  Hulle broei ook nie reg deur die jaar in boorde/wingerde nie, want die grootste bron van hoë vrugtevlieggetalle is deur infestasie in huistuine.  Dis op hierdie plekke waar daar voldoende skuiling en kos soos heuningdou en voëltjiemis aangetref word.  Verder bied vrugte en vleesagtige bessies in huistuine die ideale geleentheid aan wilde wyfies om hulle eiers te lê. Vrugtevlieë migreer gewoonlik na kommersiële boorde/wingerde sodra die vrugte begin ryp word, gewoonlik vanaf Desember.  Na oes, vanaf ongeveer Julie tot Desember/Januarie, word bykans geen vrugtevlieë meer in kommersiële aanplantings gevind nie – hulle is almal in huistuine en verwaarloosde gasheerplante.  Dit is duidelik te sien op die volgende grafiek wat data in ‘n tafeldruiwe wingerd en nabygeleë residensiële gebied aantoon.  Hoewel populasies laer kan wees in tuine, is hulle reg deur die jaar teenwoordig.

Grafiek volg kortlik