Lokaas toediening en lokaas stasies

‘n Doeltreffende vrugtevlieg lokaas toedieningsprogram voor en tydens SIT is noodsaaklik vir die sukses van die SIT program. Wilde vlieë moet beheer word – indien nie, sal die wilde vlieg populasie spoedig verdwyn. Die hoofdoelwit is om wyfie vrugtevlieë dood te maak voordat hulle paar, en daardeur die voortplanting van die volwasse generasie beperk. Die hoof fokus moet wees alle bekende vrugtevlieg gasheerplante, kommersieel sowel as wild, asook alle goeie skadubome waarin vrugtevlieë dikwels gevind word. Dit sou ideaal wees indien ‘n lokaas kontrakteur gebruik kan word om alle lokaas toedieningsaksies uit te voer om daardeur die nodige sukses te verseker.

“Attract & kill” lokstasies is ook ‘n nuttige en praktiese manier om populasies in huistuine en ander probleemkolle te verminder. Hulle bevat ‘n proteien lokmiddel en insekdoder. Die vrugtevlieë voed op die lokmiddel en vrek spoedig daarna.

M3 lokstasie

Lokaas resepte

GF-120  is n klaargemengde formule waarby slegs water bygevoeg moet word. Dit word toenemend die internasionale voorkeurproduk in die bestuur van vrugtevliegprogramme weens sy hoë doeltreffendheid as ‘n lokmiddel en sy versoenbare ekologiese profiel. Dit is ook geregistreer vir organiese vrugteverbouing en vir lugtoediening. ‘n Mengsel van malathion en proteien hidrolisaat kan egter ook gebruik word vir grond toediening.

Die lokaas resepte hieronder is geregistreer vir grondtoediening op sagtevrugte en sitrus.

Lokaasresep #1
(GF-120, gebaseer op Spinosad 0.24 g/L):
GF-120 NF: 1.0 – 1.2 liter, plus:
Sitrus en sagtevrugte:
Water: 19 – 29 liter
Toedieningskoers: 20 – 30 liter/ha
Tafeldruiwe & ander oeste:
Water: 9 – 30 liter
Toedieningskoers: 10 – 30 liter/ha
Huistuine:
Water: 9 – 10 liter
Toedieningskoers: 2 – 3 liter/tuin

LW: GF-120 moet slegs met spesiale toerusting toegedien word – raadpleeg ‘n adviseur. Dieselfde toerusting kan vir beide GF-120 en proteien hidrolisaat lokmiddels gebruik word.

Lokaasresep #2
(merkaptothion and proteien):
Merkaptothion 50% EC: 500 ml
Proteien hidrolysaat: 2 liter
Water: 100 liter
Toedieningskoers: 50 – 75 liter/ha
(= 125 – 187,5 ml mercaptothion a.i./ha)

Let daarop dat merkaptothion internasionaal as ‘n rool-vlag produk beskou word, wat beteken dat dit in die afsienbare toekoms dalk nie meer op uitvoervrugte gebruik mag word nie.

Grond toediening van lokaas

Deur die volgende aanbevelings te volg, kan die lokaas op so ‘n manier aangewend word dat dit vir die vrugtevlieë aantreklik is, aktief bly vir so lank moontlik, waarskynlik deur vrugtevlieë gevind sal word pas na hulle verskyning, en vrugtevlieë regdeur die jaar sal aanlok en doodmaak:

  • Dien gereeld op ‘n gekoordineerde wyse toe volgens die voorgeskrewe program. Die intervalle tussen toedienings verander gedurende die groeiseisoen, vanaf weekliks gedurende die groeiseisoen tot twee-weekliks gedurende winter. Raadpleeg Fruitfly Africa.
  • Dien toe in verspreide groterige druppels van 1 tot 4 mm deursnee vir draende bome (om vrugtevlekke te beperk), en 4 tot 6 mm vir nie-draende bome, na oes, of nie-kommersiele struike en bome. Groter druppels is meet aanloklik vir vrugtevlieë, en die aktiewe bestanddele bly langer doeltreffend as in die kleiner druppels.
  • Rig die lokaas in ‘n opwaartse rigting na die suid-oostelike kwadrant van die boom, om dit in die middel van die boom te plaas, onder die blare waar die vlieë gewoonlik versamel om te paar, en waar die lokaas beskerm is teen reën en UV-lig.
  • Wend vroeg in die oggend aan (sodat dit die vrugtevlieg se eerste maaltyd van die dag is).
  • As daar vroegoggend swaar dou is, wend die lokaas later in die dag aan.

Lokaas toedieningsliggings

Volwasse vrugtevlieë versamel op gasheerplante en bome/struike wat goeie beskutting bied. Tuine en agterplase (in dorpe en op plase) is die vernaamste broeiplekke vir vrugtevlieë, en is ongetwyfeld die hoof bron van vrugtevlieë in en om kommersiële boorde. As vrugtevlieg populasies in hierdie gebiede doeltreffend beheer word, sal vrugtevlieg vlakke in kommersiele aanplantings beduidend daal.

Dien toe aan alle gasheerplante en bome/struike met goeie blaardekking wat goeie beskutting bied vir vrugtevlieë, veral in tuine en agterplase, oor die totale SIT gebied; hoe groter die gebied wat behandel word, hoe groter die doeltreffendheid.

Dien toe aan kommersiele aanplantings volgens die geregistreerde aanbevelings – raadpleeg die lokaas verspreider of FruitFly Africa.

Lugtoediening

Lugtoediening van gekonsentreerde vrugtevlieg lokaas is ‘n hoogs doeltreffende manier van vrugtevlieg populasie onderdrukking. In Suid-Afrika is lugtoediening van die merkaptothion + proteien lokmiddel geregistreer slegs vir gebruik op sitrus. GF-120 is egter vir lugtoediening op alle vrugsoorte geregistreer.

Lug lokaas resep
(GF-120 gebaseer op Spinosad 0.24 g/L):
GF-120 NF: 1 liter
Water: 1 to 3 liter
Toedieningskoers: 2 to 4 liter/ha
(1L GF-120 formulasie/ha)

Lugtoedienings moet met die korrekte toerusting uitgevoer word. Raadpleeg die GF-120 verspreider vir besonderhede oor die tipe doseringsbuise en strekwydtes.

‘n Lokmiddel toedieningsvliegtuig tref voorbereidings om GF-120 toe te dien.

Lokmiddel toedieningshelicopters dien GF-120 toe.

GF-120 is ‘n klaargemengde formule waarby slegs water gevoeg moet word. Dit word toenemend die internasionale voorkeurproduk in die bestuur van vrugtevliegprogramme weens sy hoë doeltreffendheid as ’n lokmiddel en sy versoenbare ekologiese profiel. Dit is ook geregistreer vir organiese vrugteverbouing en vir lugtoediening. ’n Mengsel van malathion en ’n proteïen hidrolisaat kan egter ook gebruik word vir grondtoediening.