Hoe kan Steriele Insek Tegniek produsente help

Ondervinding in ander lande het gewys dat daar drie moontlike doelwitte met SIT is, met toenemende koste-implikasies maar ook met toenemende voordele:

  • Vrugtevliegbeheer of onderdrukking in ‘n koste-doeltreffende, omgewingsversoenbare wyse.
  • Die skep van ‘n lae vrugtevliegvoorkomsgebied. Daar is wel vrugtevlieë, maar teen baie lae vlakke (b.v. gemiddeld 0.001 tot 0.0001 vlieë/lokval/dag oor n jaar), wat aanvaarbaar kan wees vir sommige sensitiewe markte.
  • Skep van ‘n vrugtevliegvryegebied (= uitwissing; 0 vlieë/lokval/dag oor minstens 12 maande), met ‘n vrugtevliegvrye sertifikaat. Dit behels die vestiging van kwarantynsones om te voorkom dat vrugbare vlieë in ‘n gebied ingebring word deur mense wat daardeur beweeg, en is ‘n proses wat deur die regering bestuur en gefinansier moet word. Daar is egter toenemende internasionale bewustheid dat dit ‘n moelike en duur proses is om vrugtevliegvryegebiede te vestig en te handhaaf.