Funksies en Verantwoordelikhede

Verantwoordelikheid vir gebiedswye vrugtevliegbestuur in die vrugtebedryf berus by FruitFly Africa (Pty) Ltd aan die een hand en vrugteprodusente aan die ander.

Verantwoordelikhede van FruitFly Africa

 • Vestiging van operasionele en kommunikasiesentrums verantwoordelik vir doeltreffende skakeling oor alle vrugtevlieg bestuursaktiwiteite in alle relevante gebiede.
 • Gasheerplantbestuur: i) identifikasie van alle vrugtevlieg gasheerplant in alle gebiede; ii) die verwydering of bestuur (b.v. afstroop, lokaastoediening) in alle dorpsgebiede.
 • Installering en instandhouding van vrugtevlieg lokvalle vir die gebiedswye program.
 • Monitering, vrugtevlieg identifisering en databestuur met gebruik van GIS.
 • Roetine vrugmonstering van kommersiële en wilde vrugte vir vrugtevlieg besmetting op hul plase en in relevante dorpsgebiede vir vrugtevlieg infestasie.
 • Roetine en gereelde terugvoering aan produsente op ‘n individuele basis oor die status van vrugtevlieg populasies op hul plase en in relevante dorpsgebiede.
 • Lokaastoediening in gevaarkolle buite die plaasgrense, insluitend die gebruik van lokstasies waar toepaslik.
 • Koördinering en toesighouding van gebiedswye lokaastoediening (lug of grondloslatings) indien deur enige gebied versoek.
 • Besluitneming oor die gereedheid van enige gebied vir loslatings van steriele vlieë.
 • Roetine en gereelde loslatings van steriele vlieë in alle teikengebiede, en monitering van doeltreffendheid van alle aspekte van die vrugtevlieg bestuursprogram.
 • Skakeling met plaaslike regeringstrukture oor hul betrokkenheid by relevante vrugtevlieg bestuursaksies in dorpsgebiede.
 • Advies en voorstelle oor alle aspekte van vrugtevliegbestuur.
 • Reklame en bewustheidsprogramme.
 • Skakeling met nasionale en internasionale vrugtevlieg en SIT kundiges wanneer nodig.

Verantwoordelikhede van produsente:

 • Op-die-plaas gasheerplant bestuursaktiwiteite (insluitend in tuine en plaaswerker wonings en ander op-die-plaas probleemkolle).
 • Boord/wingerd sanitasie.
 • Op-die-plaas lokaastoedieningsaktiwiteite (insluitend in tuine, plaaswerker wonings en ander op-die-plaas probleemkolle).

Die funksie van produsente in die mikro-bestuur van vrugtevlieë op hul eie plase is van kritieke belang in ‘n gebiedswye vrugtevlieg bestuursprogram, óf deur konvensionele metodes óf deur SIT. Die volle samewerking van alle produsente is dus van kardinale belang vir die sukses van die SIT program in ‘n area.