Die area wye konsep

SIT, in saamewerking met ander sleutel sukses praktyke, is ‘n gebiedswye benadering en werk goed mits daar ten volle aan die volgende aspekte voldoen word:

  • Die onderverdeling van die totale teikengebied in kleiner subgebiede, en die skep van ‘n sentrale operasiesentrum en vrugtevlieg laboratorium in elke subgebied. ‘n Plaaslike organisasie, b.v. die produsente-assosiasie, moet ‘n oorhoofse gebiedsbestuurfunksie vervul.
  • Die implementering en instandhouding van ‘n gebiedswye moniterings- en lokmiddelspuit-veldtog gebaseer op blokke: 25-ha blokke voor loslating van steriele vlieë, en 49-ha blokke na loslating van steriele vlieë.
  • Die toepassing van uiters doeltreffende boord en wingerd sanitasie.
  • Die identifisering en doeltrefffende bestuur van alle vrugtevlieg gasheerplante in elke gebied.
  • Die gebruik van die geografiese inligting sentrum (GIS) vir bestuursinligting en ondersteuningstegnologie.
  • Die kapasiteit om elke week steriele vlieë in ontvangs te neem, hulle vir ‘n paar dae te hou teen ‘n gespesifeerde temperatuur en humiditeit, en dan los te laat op ‘n gespesifeerde wyse regdeur die teikengebied.
  • Die vermoë om wilde en steriele vrugtevlieë te identifiseer, asook ander vrugtevlieg spesies.
  • Die volgehoue monitering van die impak van steriele vrugtevlieg loslatings en gevaarpunt bestuur.