Aktiwiteite en plant toere

Lys van Besoekers: 2012

  • 27.2.12 – Wynand Janse v Rensburg en 19 plaaswerkers (het ongelukkig nie die area hier nie)
  • 07.3.12 – dr Maria Kolber en kollega van Hongarye
  • 24.4.12 – Worc Mayco, ongeveer 20 persone
  • 31.5.12 – De Doorns Plaaswerkers, 14
  • 12.7.12 – Koue Bokkeveld Opleidingskollege, 17 persone
  • 24.8.12 – 18 3de jaar studente van Elsenburg
  • 27.8.12 – 24 2de jaar studente van Elsenburg
  • 03.10.12 – Gr 11 leerders van Robertson omgewing, 30 leerders
  • 06.11.12 – IAEA afgevaardigdes, 4 persone
  • 10.11.12 – Paarl Noord Studie Groep, 50 persone