Die toekoms van Steriele Insek Tegniek

Die doelwit met die Hexvallei projek was om ekonomiese beheer van vrugtevlieë te bereik deur ‘n ekologies versoenbare metode toe te pas. Hiermee was in groot mate geslaag. Ander vrugteverbouingsgebiede is sedertdien in die SIT program ingesluit, viz. die Elgin/Grabouw/Vyeboom en Villiersdorp (EGVV) gebiede, die Warm Bokkeveld, Wolseley en Tulbagh.

In hierdie gebiede word ongeveer 14 000 ha kommersiële vrugte beskerm deur grondloslatings van steriele manlike Medvlieë in strategiese kolle. Tans word die steriele insek tegniek in SA slegs gebruik om Medvlieë te beheer.

Die vrugtevlieg onderdrukkingsprogram moet egter tot sy logiese einde geneem word – uitwissing. Hierdie oefening is baie duur, en bykans onmoontlik as dit oor ‘n relatiewe klein gebied aangepak word, aangesien dit effektiewe kwarantyn maatreels verg wat in die gebied geimplementeer moet word. Uitwissing sal slegs kostedoeltreffend wees as addisionele vrugteverbouingsgebiede onder die SIT “kombers” ingesluit word. Die SIT program is geskeduleer om in 2015 na addisionele vrugteverbouingsgebiede in die land uitgebrei te word, so dat ongeveer 70% van alle aanplantings ingesluit sal wees.

Tans kan die vrugtevlieg insektegniek slegs op Medvlieë gebruik word.