Tuis

Welkom by FruitFly Africa

Suid-Afrika is gasheer vir twee vrugtevlieg spesies van ekonomiese belang, nl. die Mediterreense vrugtevlieg (Ceratitis capitata) en die Natal vrugtevlieg (C. rosa). Beide spesies is plae wat internasionaal onder kwarantyn is.

FruitFly Africa (FFA) is ‘n bedryfsbeheerde diensliggaam wat geskep is vir die beplanning, koördinering en uitvoering van area-wye vrugtevlieg beheerprogramme. Dit word uitgevoer in samewerking met produsente en die plaaslike regering in verskeie produksiegebiede in vennootskap met die Nasionale Departement van Bosbou en Visserye (DAFF).

Die programme is geskoei op internasionale beste praktyke soos vervat in die Tegniese Handleiding wat opgestel is in lyn met die vereistes en voorwaardes wat deur die Internasionale Atoom Energie Agentskap (IAEA) en die Landbou Navorsingsraad (LNR) bepaal is.Area gebasseerde programme is spesifiek aangepas by die verskillende produksie areas. Die Steriele Insek Tegniek maak deel uit van ‘n geintegreerde benadering.

Verantwoordelikhede van FruitFly Africa

 • Vestiging van operasionele en kommunikasiesentrums verantwoordelik vir doeltreffende skakeling oor alle vrugtevlieg bestuursaktiwiteite in alle relevante gebiede.
 • Gasheerplantbestuur: i) identifikasie van alle vrugtevlieg gasheerplant in alle gebiede; ii) die verwydering of bestuur (b.v. afstroop, lokaastoediening) in alle dorpsgebiede.
 • Installering en instandhouding van vrugtevlieg lokvalle vir die gebiedswye program.
 • Monitering, vrugtevlieg identifisering en databestuur met gebruik van GIS.
 • Roetine vrugmonstering van kommersiële en wilde vrugte vir vrugtevlieg besmetting op hul plase en in relevante dorpsgebiede vir vrugtevlieg infestasie.
 • Roetine en gereelde terugvoering aan produsente op ‘n individuele basis oor die status van vrugtevlieg populasies op hul plase en in relevante dorpsgebiede.
 • Lokaastoediening in gevaarkolle buite die plaasgrense, insluitend die gebruik van lokstasies waar toepaslik.
 • Koördinering en toesighouding van gebiedswye lokaastoediening (lug of grondloslatings) indien deur enige gebied versoek.
 • Besluitneming oor die gereedheid van enige gebied vir loslatings van steriele vlieë.
 • Roetine en gereelde loslatings van steriele vlieë in alle teikengebiede, en monitering van doeltreffendheid van alle aspekte van die vrugtevlieg bestuursprogram.
 • Skakeling met plaaslike regeringstrukture oor hul betrokkenheid by relevante vrugtevlieg bestuursaksies in dorpsgebiede.
 • Advies en voorstelle oor alle aspekte van vrugtevliegbestuur.
 • Reklame en bewustheidsprogramme.
 • Skakeling met nasionale en internasionale vrugtevlieg en SIT kundiges wanneer nodig.

Verantwoordelikhede van produsente:

 • Op-die-plaas gasheerplant bestuursaktiwiteite (insluitend in tuine en plaaswerker wonings en ander op-die-plaas probleemkolle).
 • Boord/wingerd sanitasie.
 • Op-die-plaas lokaastoedieningsaktiwiteite (insluitend in tuine, plaaswerker wonings en ander op-die-plaas probleemkolle).

Die funksie van produsente in die mikro-bestuur van vrugtevlieë op hul eie plase is van kritieke belang in ‘n gebiedswye vrugtevlieg bestuursprogram,
óf deur konvensionele metodes óf deur SIT. Die volle samewerking van alle produsente is dus van kardinale belang vir die sukses van die SIT program in ‘n area.

Frequently asked questions

 1. Wat is die “basics” ?
 2. Wat is die lewensiklus?
 3. Wat is die geskiedenis van die plaag?
 4. Hoe kan ons dit beheer of uitroei?
 5. Watter nadelige gevolge kan die teenwoordigheid van die Medvlieg in SA inhou?
 6. Hoekom lyk dit asof GF-120 en/of Malathion en Hymlure nie werklik effektief teen vrugtevlieë is nie?
 7. Hoekom is ‘n winterprogram teen vrugtevlieë so uiters belangrik?
 8. Vir hoe lank moet ek lokaas toedien?
 9. Hoeveel lokvalle moet ek op my plaas hê?

 

FruitFly Africa in samewerking met: